Savita Ladage
Ankush Gupta
Indrani Das Sen
Vishal Dhavle
Sathish C G
Shital Vedarkar
Trupti P. Londe
Rushikesh Kale
Mohamad Ahmad Sidiqui
Swapna Narvekar

We are grateful to our former members and colleagues whose contribution holds a paramount significance to Chemistry Education Group’s work.

Former Members

Ranit Ram, Ranjodh Singh, Mursaleen Shaikh, Hanza George, Krupa Subramaniam, Shreyank Mandavkar, Rasika Bhujbalrao, Bhagyashri Thube, Anjali Sadanandan, Pooja Khatri, Vrushali Gaikwad, Shrikant Kota, Aasma Lal, Supresh Thaleshari, Manasi Gurav, Reshma, Rajesh Kumar, Shalini, Kavita, Sharayu Kulkarni, Seema Yadav, Chaitanya, Sonali Dhamapurkar and Vikas Gund

Short Term Visitors

Fullbright Scholars: Kelly Butler, Sonali Raje

Gulshanara Shaikh, Pratiksha Rajadhyaksha, Tejas Joshi, Neelima Srivastava